Company statement on the situation with Company’s fleet in the Kingdom of Denmark

On March 9, 2021, the ships carrying our sailors were stopped off the coast of Redbihavn in the Kingdom of Denmark.  They were accused of illegal labor activity in the Kingdom of Denmark.

Morwenna Shipping Company LTD declares with responsibility:

Neither the company nor our sailors violated the Danish migration requirements.  The work was carried out on ships flying the flag of the Russian Federation.

The shipowner takes all possible measures to resolve the situation as soon as possible and protect the interests of the seafarers working on the ships of the Company. We are in constant contact with the Consular Section of the Russian Embassy in the Kingdom of Denmark.

The Company’s lawyers provide proper legal support to seafarers and keep the situation under control. At the moment, all crew members are on board, awaiting a solution to the issue.

There are no threats to the life and health of personnel, as well as damage to the environment and the environment at the berthing areas. 

If you have any questions, please address them on WhatsApp, at the number: +79060685194 (only WhatsApp).

——

Den 9. marts 2021 blev skibene med vores sejlere stoppet ud for kysten af Redbihavn I Kongerige Danmark. De blev beskyldt for ulovlig arbejdskraft i Kongerige Danmark.

Morwenna Shipping Company LTD erklærer med ansvar:
Hverken virksomheden eller vores sejlere overtrådte de danske migrationskrav. Arbejdet blev udført på skibe, der fører Den Russiske Føderations flag. Rederen træffer alle mulige foranstaltninger for at løse situationen så hurtigt som muligt og beskytte de søfarendes interesser, der arbejder på rederiets skibe.Vi er i konstant kontakt med den russiske ambassades konsulære afdeling i Kongerige Danmark. Selskabets advokater yder tilstrækkelig juridisk støtte til søfarende og holder situationen under kontrol. Selvfølgelig vil vi som arbejdsgiver gøre alt for at løse denne situation effektivt. I øjeblikket er alle besætningsmedlemmer ombord og afventer en løsning på problemet.

Der er ingen trusler mod personalets liv og sundhed såvel som skader på miljøet og miljøet på anløbsområderne.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dem i WhatsApp på nummeret: +79060685194 (kun WhatsApp).

Read also